Świadczymy pomoc prawną dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz instytucji oferując wsparcie prawne na terenie całego województwa pomorskiego. Zakres naszych usług obejmuje stała obsługę i kompleksową pomoc prawną realizowaną w różnych formach i dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Nasza oferta usług prawnych obejmuje:

  • porady prawne w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych, podatkowych, prawa pracy i karnych,
  • doradztwo podatkowe,
  • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, podatkowych i prawa pracy,
  • obrona przed organami ścigania i sądami w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej i organami podatkowymi,
  • sporządzanie pism procesowych wniosków, umów, aktów prawnych i innych dokumentów,
  • kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych, przedsiębiorców i instytucji,
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych.

 

 

Dochodzenie odszkodowań
Prawo budowlane
Prawo cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji państwowej i samorządowej. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Udzielamy porad prawnych i konsultacji. Sporządzamy opinie prawne i wszystkie pisma procesowe.

Oferujemy obsługę prawną dla biznesu oraz pomoc prawną dla klientów indywidulanych obejmującą: prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo rodzinne, prawo podatkowe oraz prawo karne. Zapewnienie szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie jest dla nas priorytetem.